Ptasia żałoba – istnieje czy nie?

Wśród przyrodników badania tanatologiczne (tanatologia to nauka o śmierci) nie są zbyt popularne. Jak podkreśla prof. Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, przez długi czas znajdowały się [one] gdzieś pomiędzy nadmierną wyobraźnią badaczy a zestawem mitów. Odnosząc się do tego, czy ptaki przeżywają żałobę, uczony stwierdził, że naukowcy od lat się o to spierają.

source https://kopalniawiedzy.pl/ptaki-zaloba-ornitolodzy-Piotr-Tryjanowski-Uniwersytet-Przyrodniczy-w-Poznaniu,34401