Sztuczny przewód pokarmowy w Instytucie Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) w Warszawie jest pierwszą uczelnią w Polsce, posiadającą dynamiczny model sztucznego przewodu pokarmowego. Aparatura, która pozwala na wierne naśladowanie, a także monitorowanie procesów zachodzących w żołądku, jelicie cienkim i jelicie grubym w kontrolowanych warunkach, będzie wykorzystywana do prac badawczych w tutejszym Instytucie Nauk o Żywieniu Człowieka.

source https://kopalniawiedzy.pl/sztuczny-przewod-pokarmowy-model-SGGW-Szkola-Glowna-Gospodarstwa-Wiejskiego-SHIME2,33550