Kryształy fluorku litu „widzą” ciężkie jony o dużych energiach

Do rejestrowania śladów cząstek jądrowych od niedawna używa się kryształów fluorku litu. Fizycy z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie właśnie wykazali, że kryształy te świetnie nadają się również do detekcji przelotów wysokoenergetycznych jonów pierwiastków nawet tak ciężkich jak żelazo.

source https://kopalniawiedzy.pl/fluorek-litu-krysztal-ciezkie-jony-przelot-detekcja-luminescencja-Pawel-Bilski,30584