Spadek poziomu cholesterolu nie wystarczy, by wpłynąć na nadaktywność układu odpornościowego

Hipercholesterolemia, podwyższony ponad normę poziom cholesterolu w osoczu, to ważny czynnik ryzyka chorób układu krążenia. Co ważne, u niektórych pacjentów, mimo terapii statynami, nadal rozwijają się choroby sercowo-naczyniowe. Obecnie wiadomo, że w etiologii miażdżycy istotną rolę odgrywa nie tylko sam cholesterol, ale i układ odpornościowy. Jak jednak wygląda interakcja tych czynników, nadal nie ustalono.

source https://kopalniawiedzy.pl/hipercholesterolemia-cholesterol-uklad-odpornosciowy-monocyty-odpornosc-wyksztalcona-pamiec-miazdzyca-Siroon-Bekkering,30237