Splątanie czy kwantowa interferencja? – oto jest pytanie o fundament kwantowej rzeczywistości!

We właśnie opublikowanym artykule dr hab. Paweł Błasiak z Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk (IFJ PAN) w Krakowie pokazał, jak z „cegiełek” klasycznej fizyki konstruować szeroko pojęte optyczne układy interferometryczne, wiernie odtwarzające najdziwniejsze przewidywania mechaniki kwantowej w odniesieniu do pojedynczych cząstek

source https://kopalniawiedzy.pl/splatanie-kwantowa-interferencja-fizyka-klasyczna-Pawel-Blasiak,28956