netblank[1]Dziwna organizacja powstała. Ale budzi moją sympatię. Może coś z tego będzie? Netyści. Czym są? Oddam im głos i proponuję, byście do nich zajrzeli sami. Dalej 13 punktów opisujących inicjatywę. Może więc? Aha: mają też grupę na Facebooku; oczywiście, zapisałem się.

1. Zrównoważone społeczeństwo sieciowe – społeczeństwo dążące do wewnętrznej dynamiki i kreatywności, ale także harmonizacji wszystkich grup – organizowane na bazie zaufania. Koncepcja: minimum państwa – maksimum społeczeństwa.
2.Nowa polityka (21 wieku) – progresywność co do koncepcji oraz innowacyjność co do metod rządzenia. Powrót wartości etycznych oraz autentyczności do polityki.
3. Nowy sposób uprawiania polityki = net-polityka – wiązanie ludzi w sieci, których synergia pozwala rozwiązywać problemy. Wspieranie wszelkich oddolnych, poziomych inicjatyw społecznych.
4. Demokracja realna, a nie formalna – dążenie do autentycznych, przejrzystych i do bólu uczciwych form życia politycznego – na wszystkich szczeblach społeczeństwa. Całkowita równość wszystkich podmiotów politycznych.
5. e-Demokracja – demokracja za pomocą Internetu – jako główny (ale nie jedyny!) system rządzenia i podstawowe narzędzie organizowania życia politycznego.
6. Pełna wolność jednostek – zasada: co nie jest zabronione – jest dozwolone! W każdej sferze.
7. Zrównoważony rozwój ekologiczny i ekonomiczny – wprowadzony realnie we wszystkich sferach.
8. Wysoka jakość życia – społeczeństwo tworzące warunki dla (zrównoważonego) dobrobytu materialnego oraz wewnętrznego rozwoju każdego obywatela.
9. Lokalizm – społeczeństwo autonomicznych „lokalnych ojczyzn” (w tym wirtualnych) – decydujące swobodnie o swoim rozwoju. Zasada różnorodności = wiele rozwiązań – dla wielu społeczności.
10. Wolna kultura – dominacja kultury jako ekspresji nad kulturą komercyjną. Pełna wolność światopoglądowa i swoboda ekspresji kulturowej. Wspieranie progresywnych wartości. Wspieranie szerokiej wymiany treści i produktów kulturowych
11. e-Administracja – administracja świadcząca usługi publiczne z pomocą Internetu – w sposób szybki, profesjonalny i przyjazny. Koncepcja administracji działającej w systemie menedżerskim.
12 W gospodarce – koncepcja wolności i partycypacji w zyskach – w ramach sieci gospodarczych
13. Radykalne uproszczenie prawa. Zasada różnorodności prawa – dopuszczenie różnorodności rozwiązań – dla każdej społeczności. Prymat człowieka i sytuacji – przed „literą prawa” .