Cytat i cztery słowa komentarza

Polskie Towarzystwo Informatyczne przesłało na ręce Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej pani Anny Streżyńskiej opinię na temat projektu nowelizacji ustawy Prawo telekomunikacyjne (Projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw, ogłoszony w BIP Ministerstwa Finansów) w zakresie utworzenia i prowadzenia tzw. Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych. Opinię opracował zespół ekspertów PTI koordynowany przez dr Jarosława Demineta.

Eksperci PTI sformułowali zdecydowanie krytyczną opinię, zauważając m.in., że:

  • istnieje ogromna dysproporcja między łatwością dokonywania wpisu do Rejestru przez urzędnika a ochroną praw właściciela strony,
  • zapisy dotyczące działalności przestępczej (jak propagowanie faszyzmu, udostępnianie pornografii dziecięcej czy nielegalny hazard) są zasadniczo sprzeczne z polskim systemem karnym i Konstytucją RP,
  • ustawa nie precyzuje rodzaju danych, które mają być zapisane w Rejestrze.
  • ustawa jest niewykonalna z wielu powodów czysto technicznej natury.

W konkluzji eksperci PTI stwierdzają, że: „…przedstawiony projekt jest nieskuteczny i szkodliwy. Z przyczyn technicznych w demokratycznym systemie prawnym nie da się zrealizować skutecznej blokady dostępu do stron, których treść narusza polskie prawo. Jedynym skutecznym środkiem pozostaje sprawne ściganie i karanie osób naruszających prawo. Należy dążyć do usprawnienia tych działań, np. przez powierzenie spraw dotyczących przestępstw internetowych wskazanym prokuraturom i sądom i skoncentrowanie tam osób dobrze znających tę tematykę. PTI deklaruje gotowość do współpracy w takich przedsięwzięciach. W tym stanie projekt nie nadaje się do poprawy i powinien zostać w całości wycofany.”

Howgh – jak mawiał Winnetou.

Reklamy

3 myśli w temacie “Cytat i cztery słowa komentarza

  1. Ale to nie Streżyńska ma posłuchać. Ona też jest przeciwna, bo i UKE wydało negatywną opinię. Problem w niedouczonych inicjatorach takiego pomysłu oraz wspierających takie „cuda” posłach.

    Polubienie

Możliwość komentowania jest wyłączona.