Siwi gonią!

Jak podaje znakomity serwis naukowy Cordis, według wyników nowych badań szwedzkich liczba osób starszych korzystających z Internetu szybko rośnie. W 2007 r. zaledwie 29% Szwedów z grupy wiekowej 65-79 korzystało z Internetu średnio codziennie, podczas gdy w roku 2008 liczba ta wzrosła do 39% sprawiając, że szwedzcy emeryci i renciści znaleźli się pośród najbardziej sprawnych użytkowników Internetu w Europie.

Odkrycia stanowią część krajowego sondażu wśród 4.500 osób na temat korzystania z mediów, przeprowadzonego przez naukowców z Uniwersytetu w Gothenburgu, którzy realizują taki sondaż co roku od 1979 r.

Szwedzi spędzają średnio około sześciu godzin dziennie na korzystaniu z mediów i ta liczba na przestrzeni lat niewiele się zmieniła. Telewizja nadal zajmuje znaczny procent czasu, aczkolwiek osoby w wieku 15-24 lata spędzają więcej czasu w Internecie niż przed telewizorem.

Korzystanie z Internetu w Szwecji podwoiło się w ciągu ostatnich 4 lat. Obecnie 68% Szwedów korzysta regularnie z Internetu. Niemal wszyscy młodzi ludzie objęci sondażem powiedzieli, że korzystają z Internetu codziennie.

Tak jak rosnąca w Szwecji populacja siwowłosych internautów wykorzystuje Internet głównie do wysyłania poczty, korzystania z przeglądarek i czytania gazet internetowych, młodsi użytkownicy Internetu spędzają większość czasu w sieci na portalach społecznościowych lub na słuchaniu muzyki.

Badania wskazują również na pewne społeczne różnice w korzystaniu z Internetu. Osoby z wyższym poziomem wykształcenia ponad dwukrotnie częściej korzystają regularnie z Internetu niż osoby, które wcześniej zakończyły swoją edukację. Ponadto internauci z wyższym wykształceniem częściej posiadają lepszą znajomość obsługi komputera i korzystają z większej liczby funkcji zarówno na portalach informacyjnych, jak i społecznościowych.

Pod względem płci, średnio dziennie więcej mężczyzn (65%) niż kobiet (56%) korzysta z Internetu w domu. Dla porównania kobiety spędzają więcej czasu na czytaniu, gdyż średnio dziennie 42% z nich czyta książkę w porównaniu z zaledwie 30% mężczyzn.

Rosnąca popularność Internetu również wydaje się mieć wpływ na sposób pozyskiwania informacji na temat bieżących wydarzeń. Na przełomie wieku ponad połowa osób objętych sondażem (55%) powiedziała, że średnio codziennie oglądała wiadomości w telewizji. Ostatni sondaż pokazuje, że ta liczba spadła do około 40%, wliczając w to telewizję internetową.

Autorzy sondażu zauważają, że styl internetowych wiadomości jest zupełnie odmienny od tych, jakie znajdują się w tradycyjnych gazetach. Teksty zwykle są krótsze, a komentarze (takie jak blogi) powszechniejsze.

„Możemy zaobserwować, w jaki sposób zmienia się korzystanie z wiadomości” – zauważył dyrektor sondażu, profesor Carlsson z Uniwersytetu w Gothenburgu. „To wskazuje na nową rolę dla dziennikarzy, ale także widzów, którzy mają większą wiedzę na temat mediów i podchodzą do nich bardziej krytycznie.”

Reklamy

Jedna myśl w temacie “Siwi gonią!

Możliwość komentowania jest wyłączona.