Prognozy na nowy rok

Nie, nie będę się bawił w futurologa. W każdym razie nie na 100%, bo co nieco da się jednak przewidzieć z całą pewnością: będziemy się kłócić jak cholera. A okazji nie zabraknie; wśród nich będą z pewnością tematy historyczne. Tak się przyjęło, że media i publiczność szczególnie interesują się rocznicami, zwanym „okrągłymi”, zapisywanymi w równych dziesięcioleciach. Nigdy tego nie rozumiałem (bo przecież nasz kalendarz – jak i wszystkie inne) jest całkowicie umowny; a poza tym: niby dlaczego wydarzenie sprzed lat dziesięciu miałoby być ciekawsze, niż to sprzed lat 9 czy 11?

No, ale jest jak jest. Zadałem sobie więc trochę trudu i poniżej zamieszczam – bardzo subiektywny, naturalnie – wykaz okrągłych rocznic z najnowszej historii Polski, od roku 1919. Niestety, jest to – gołym okiem widać – w znakomitej większości pozycji wykaz okazji do awantur; obym sie mylił…

1919

 • 4 stycznia – zamach stanu zorganizowany przez środowiska endeckie, w tym pułkownika Mariana Żegoty-Januszajtisa z zamiarem obalenia rządu Jędrzeja Moraczewskiego.
 • 14 lutego – starcie polskiego oddziału kapitana Mienickiego z oddziałem bolszewickim należącym do Frontu Zachodniego w Berezie Kartuskiej. Przeprowadzony o 7 rano polski atak na Berezę Kartuską Norman Davies w książce Biały Orzeł, Czerwona Gwiazda uznaje za początek wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920.
 • 20 lutego – uchwalenie tzw. Małej Konstytucji.
 • 19 kwietnia – zajęcie Wilna przez oddziały polskie.
 • 29 kwietnia – uchwałą Sejmu dzień 3 maja zostaje ogłoszony świętem narodowym.
 • 10 lipca – uchwała Sejmu w sprawie zasad reformy rolnej. Ustalono limity wielkości gospodarstw prywatnych, dla Polski centralnej 180 ha, dla Kresów 400 ha.
 • 24 lipca – Sejm uchwalił ustawę o organizacji Policji Państwowej i o bezpieczeństwie państwa. W rocznicę tego wydarzenia obchodzone jest Święto Policji (Dzień Policjanta).
 • 27 lipca – po drobnych potyczkach z oddziałami litewskimi wojska polskie wkroczyły do Augustowa. Miasto zajęła grupa gen. Falewicza.
 • 16-17 sierpnia – wybuchło I powstanie śląskie.
 • 20 grudnia – powstanie Polskiego Związku Piłki Nożnej.

1929

 • 5 grudnia – partie antysanacyjne powołały Centrolew.

1939

 • marzec – Stanisław Cat-Mackiewicz zesłany do Berezy Kartuskiej.
 • 28 kwietnia – Niemcy wypowiedziały pakt o nieagresji wobec Polski.
 • 25 lipca – polscy kryptolodzy przekazali aliantom klucz do rozszyfrowania sekretów Enigmy – niemieckiej kryptograficznej maszyny cyfrowej.
 • 23 sierpnia – w Moskwie podpisanie paktu o nieagresji między ZSRR i III Rzeszą (Pakt Ribbentrop – Mołotow).
 • 1 września – hitlerowskie Niemcy napadły na Polskę; rozpoczęła się kampania wrześniowa
 • 7 września – zakończyła się obrona Westerplatte (straty Polaków: 16 zabitych, 13 ciężko rannych, 40 lekko rannych i kontuzjowanych).
 • 17 września – Związek Radziecki przyłączył się do niemieckiej napaści na Polskę; rząd polski przekroczył granicę polsko-rumuńską.
 • 5 października – bitwa pod Kockiem (koniec kampanii wrześniowej).
 • 12 października – Adolf Hitler podpisał dekret o utworzeniu Generalnego Gubernatorstwa.
 • 13 listopada – powstał Związek Walki Zbrojnej.

1949

 • 1 stycznia – komuniści rozpoczęli tworzenie Państwowych Gospodarstw Rolnych (PGR).
 • 20 stycznia – na zjeździe literatów w Szczecinie przyjęto za obowiązujący w literaturze tzw. socrealizm (inne środowiska twórcze także przyjęły socrealizm: plastycy 12 lutego, aktorzy 18 czerwca, kompozytorzy 5 sierpnia, a filmowcy 19 listopada).
 • 20 czerwca – rozpoczęto budowę Nowej Huty.
 • 1-2 października – powstał Związek Bojowników o Wolność i Demokrację – (ZBoWiD).
 • 21 października – wodowano pierwszy zbudowany po wojnie w Polsce statek pełnomorski SS Sołdek.
 • 6 listopada – powołanie Konstantego Rokossowskiego na stanowisko ministra obrony narodowej i mianowanie na stopień Marszałka Polski.

1959

 • 24 lipca – rozpoczęcie w Lublinie produkcji seryjnej samochodu dostawczego Żuk.
 • 2-5 sierpnia – oficjalna wizyta wiceprezydenta USA Richarda Nixona w Polsce.

1969

 • 8 lutego – rozpoczął się drugi proces przywódców protestów marcowych – Adam Michnik został skazany na trzy lata więzienia, Henryk Szlajfer i Barbara Toruńczyk na kary dwóch lat, a Witold Górecki na dwadzieścia miesięcy.
 • 2 kwietnia – na zboczu Policy, niedaleko Zawoi, rozbił się samolot pasażerski AN 24 PLL LOT, zginęły wówczas prawdopodobnie 53 osoby.

1979

 • styczeń – zima stulecia.
 • 15 lutego – wybuch gazu w rotundzie PKO w Warszawie spowodował śmierć 49 osób, 110 osób zostało rannych.
 • 19 maja – konserwatorium „Doświadczenie i Przyszłość” przesłało najwyższym władzom raport o stanie państwa i o drogach jego naprawy
 • 2-10 czerwca – pierwsza wizyta papieża Jana Pawła II w Polsce.
 • 1 września – utworzono Konfederację Polski Niepodległej.

1989

 • 27 stycznia – rozmowy w Magdalence, ustalono termin obrad Okrągłego Stołu.
 • 6 lutego – rozpoczęły się obrady Okrągłego Stołu.
 • 15 lutego – Sejm PRL ustanowił 11 listopada Narodowym Świętem Niepodległości; ustawa weszła w życie 21 lutego.
 • 15 marca – legalny obrót dewizami – pojawiły się pierwsze prywatne kantory; kurs dolara wahał się w granicach 2900-3000 zł.
 • 5 kwietnia – podpisano porozumienia Okrągłego Stołu.
 • 17 kwietnia – ponowna rejestracja „Solidarności”.
 • 8 maja – ukazał się pierwszy numer Gazety Wyborczej pod redakcją Adama Michnika.
 • 12 maja – prawnie uznano wyznanie Świadków Jehowy w Polsce.
 • 2 czerwca – ukazał się zlikwidowany w stanie wojennym tygodnik „Solidarność”; naczelnym redaktorem został ponownie Tadeusz Mazowiecki.
 • 4 czerwca – pierwsza tura wyborów do tzw. Sejmu kontraktowego, zwycięska dla Obywatelskiego Komitetu Wyborczego skupionego wokół Solidarności; datę tę uważa się najczęściej za koniec reżimu komunistycznego w Polsce.
 • 3 lipcaGazeta Wyborcza opublikowała artykuł Adama Michnika pt. „Wasz prezydent, nasz premier”, który był symbolicznym początkiem zmiany rządów
 • 4 lipca – pierwsze posiedzenie Sejmu i Senatu; Mikołaj Kozakiewicz – marszałkiem Sejmu, Andrzej Stelmachowski – marszałkiem Senatu; powołanie Trybunału Stanu.
 • 17 lipca – wznowiono stosunki dyplomatyczne między Polską a Watykanem.
 • 19 lipca – Zgromadzenie Narodowe wybrało prezydentem generała Wojciecha Jaruzelskiego (jako że nastąpiła też zmiana prezydenta emigracyjnego, był to wyjątkowy dzień w historii Polski – z trzema prezydentami w ciągu doby).
 • 29 lipca – rząd Rakowskiego podjął decyzję o urynkowieniu cen żywności.
 • 24 sierpnia – Tadeusz Mazowiecki otrzymał misję tworzenia rządu.
 • 12 listopada – kanclerz RFN Helmut Kohl i premier Tadeusz Mazowiecki uczestniczyli w mszy polowej w Krzyżowej, kończąc ją symbolicznym gestem pojednania.
 • 28 grudnia – Sejm PRL przyjął tzw. plan Balcerowicza, czyli pakiet ustaw zmieniających ustrój gospodarczy kraju.
 • 29 grudnia – Sejm PRL zmienił nazwę państwa na Rzeczpospolita Polska z dniem 31 grudnia 1989, a określenie „państwo socjalistyczne” zostało zastąpione sformułowaniem „państwo demokratyczne”.

1999

 • 1 stycznia – wprowadzono nowy podział administracyjny państwa. Utworzono 16 województw o nazwach nawiązujących do nazw regionów, a w obrębie województw przywrócono powiaty. Zgodnie z tradycją historyczną na czele województwa stanął wojewoda, a na czele powiatu starosta.
 • 23 lutego – premier Jerzy Buzek podpisał akt ratyfikacyjny o wejściu Polski do NATO.
 • 26 lutego – prezydent Aleksander Kwaśniewski podpisał akt ratyfikacyjny o wejściu Polski do NATO.
 • 12 marca – przyjęcie Polski do NATO.
 • 5 czerwca – rozpoczęła się siódma wizyta papieża Jana Pawła II (zakończyła się 17 czerwca).
Reklamy

4 myśli w temacie “Prognozy na nowy rok

 1. Okrągłymi, okrągłymi. Jeden programista assemblerowy prosi drugiego : „Ty, pożycz mi stówę „. Tamten po namyśle : „Że fajny kumpel z ciebie, to masz całe 128”.

  Polubienie

 2. kawał dobrej roboty, choć raczej nie spodziewam się, żeby 50 lecie rozpoczęcia produkcji Żuka spowodowało jakieś zawirowania emocjonalne u naszych polityków
  Pomyślności!!!

  Polubienie

Możliwość komentowania jest wyłączona.