Dowalimy postkomuchom; a że bezprawnie?

Pisze „Trybuna„: Sekretarz generalny SLD Grzegorz Napieralski zarzucił wczoraj Telewizji Polskiej brak obiektywizmu i dyskryminowanie opozycji. Powód? Władze TVP odmówiły wyemitowania reklamówki wyborczej Sojuszu. – Przekazaliśmy materiał wyborczy, w którym przedstawiamy, że wycofujemy się z normalnej kampanii w płatnym czasie TVP. Robimy to dlatego, bo uważamy, że ta telewizja jest stronnicza. Niestety, nasz materiał wyborczy nie zostanie wyemitowany – mówił Napieralski.

Na spocie SLD na planszy z logiem bloku Lewicy i Demokratów (SLD-PD-SdPl-UP) pojawia się tekst czytany przez lektora: „Z powodu stronniczości TVP nie emitujemy tu spotów wyborczych. Zapraszamy do telewizji komercyjnych”. Władze TVP argumentują, że w ich ocenie, materiał „nie jest audycją wyborczą i jako taki nie podlega zasadom emisji audycji wyborczych, o których mowa w ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw”. Generalna zasada mówi, iż za treść audycji wyborczej odpowiada komitet wyborczy i nie podlega ona ocenie nadawcy.

Mój komentarz: TVP jest po prostu śmieszna  i  żałosna.  Wildstein, ten całkowicie niezdolny pismak, kryje zupełny brak znajomości warsztatu i lekceważenie prawa za agresywną chucpą. Przecież przegrają, barany, w trybie wyborczym każdy proces w tej sprawie!

A może – nie? Może już wszystkie „sądy są nasze”?

stop.jpg

Reklamy

3 myśli w temacie “Dowalimy postkomuchom; a że bezprawnie?

  1. 1. Niezależnie od czasu przyznanego na nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych każdy komitet wyborczy może, w okresie od 15 dnia przed dniem wyborów do dnia zakończenia kampanii wyborczej, odpłatnie rozpowszechniać audycje wyborcze w programach publicznych i niepublicznych nadawców radiowych i telewizyjnych.

    2. Publiczni nadawcy nie mogą odmówić rozpowszechniania, na jednakowych warunkach dla wszystkich komitetów wyborczych korzystających z uprawnienia wynikającego z ust. 1, audycji wyborczych, o których mowa w ust. 1.

    (art. 79 ordynacji)

    Polubienie

Możliwość komentowania jest wyłączona.