Czy te oczy mogą kłamać

AEYE2.GIFW znakomitym serwisie SciCentral znalazłem filmik pt. „Wishful Seeing”, co przez analogię do znanego „Wishful Thinking” da się przetłumaczyć jako „Widzenie życzeniowe”. Krótko tym, którym się nie chce wysilać na rozumienie szybkiego mówienia po angielsku: wykazano, że widzimy nie zawsze to, co jest – ale to, co chcemy widzieć.

Tę konstatację dedykuję wszystkim miłośnikom naszej ulubionej koalicji; ona dużo wyjaśnia (ta dedykacja jest jednocześnie stałym komentarzem politycznym…). Jednocześnie jest dość istotna dla dziennikarstwa telewizyjnego.

ScienCentral Video News: Wishful Seeing

Reklamy