TVP zmienia kodeks etyki swoich dziennikarzy

Jedną z najważniejszych zmian jest zapis, że "dziennikarze, którzy byli pracownikami tajnych służb PRL lub z nimi współpracowali, nie mają moralnego prawa do pracy w telewizji publicznej".

W podjętej uchwale zarząd TVP podkreślił, że jej dziennikarzy obowiązuje bezstronność. "Dziennikarz nie może czynić niczego, co mogłoby zagrażać interesom, dobremu imieniu, wiarygodności, niezależności i bezstronności telewizji publicznej" – napisano w uchwale. Znowelizowany kodeks etyczny określa również, że dziennikarze TVP nie mogą być rzecznikami instytucji lub firm, wspierać komitetów wyborczych w kampaniach wyborczych, agitować na rzecz partii politycznych.
Dziennikarze TVP nie mogą też "angażować się bezpośrednio lub pośrednio w działalność gospodarczą, która mogłaby podważać ich niezależność jako pracowników TVP, przyjmować prezentów i "korzyści majątkowych", a także wykorzystywać zatrudnienie w TVP do załatwiania prywatnych interesów.

Zarząd TVP zdecydował ponadto, że "dziennikarze kandydujący do organów przedstawicielskich muszą zawiesić swoją działalność dziennikarską na czas kampanii wyborczej, a w przypadku uzyskania mandatu – na okres zasiadania w parlamencie czy samorządzie".

W myśl przyjętych zasad dziennikarzom TVP nie wolno też pracować dla wojskowych lub cywilnych służb specjalnych, a także przyjmować od nich zleceń.

Zgodnie z uchwałą zarządu do przestrzegania znowelizowanych zasad etyki dziennikarskiej zobowiązani są zarówno dziennikarze etatowi, jak i współpracownicy TVP, a postępowanie niezgodne z zasadami etyki stanowi naruszenie obowiązków pracowniczych.

W przypadku etatowych dziennikarzy TVP "sankcją ostateczną" za naruszenie zasad etyki może być rozwiązanie umowy o pracę. Innymi karami mogą być: kara porządkowa lub np. cofnięcie Karty Ekranowej. Natomiast w przypadku współpracowników TVP łamiących zasady etyki można rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym.

"Nowe zasady muszą w ciągu miesiąca przyjąć do wiadomości, akceptacji i stosowania wszyscy dziennikarze TVP" – napisano w uchwale zarządu TVP.

Jak poinformował rzecznik TVP Jarosław Szczepański, zmiany zostały wprowadzone po uwzględnieniu uwag i postulatów zgłaszanych m.in. przez stowarzyszenia dziennikarskie.

Pełny kodeks w dotychczas obowiązującej formie 

Reklamy